Zgodovina

Od začetkov do danes

Danes slavimo rojstni dan. 30 let nekega življenja. Leta zdravja in veselja, leta športa. Leta ki so jim v začetku poleg vseh mladih polnih elana, vdahnili neizbrisen pečat štirje: Avgust Brezovnik, Stanko Slabnik in Oton ter Frane Morelj. Že na iniciativnem sestanku pred ustanovnim občnim zborom so sedeli v prvih vrstah.

»………ZAPISNIK  

Sestavljen dne 9. 11. 1975 ob 18 h v prostorih Mladinskega kluba v Dol. Košani.  

Na pobudo mladincev iz KS Košana, ki zajema devet vasi, je sklican sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o športni aktivnosti v Košanski dolini in še posebej o nogometni igri, ki je bila že od nekdaj močno priljubljena v tem kraju. Sestanka se je udeležilo 51 mladincev in starejših ljubiteljev športa. Udeleženci sestanka v razpravi skušajo v glavnem odgovoriti na dve vprašanji:

 1. Smisel ustanovitve športnega društva
 2. Vprašanja finančnih sredstev in športnih objektov«…

Tako se je začel zapisnik iniciativnega sestanka, ki je bil sklican pred ustanovitvijo športnega društva. Udeleženci so v razpravi ugotovili, da KS Košana, ki je takrat zajemala devet vasi s 1200 prebivalci nima niti organiziranega športnega društva, niti športnih objektov. Edini športni objekt je bilo košarkarsko igrišče, ki je bilo asfaltirano leta 1974. Ugotovili so, da mladi nastopajo za športna društva iz drugih krajev, kot npr. kolesarski klub Rog iz Ljubljane, Tabor iz Sežane, Galeb iz Lokve, za nogometne klube iz Postojne, Il. Bistrice in predvsem Pivke.

…»Nadalje udeleženci sestanka poudarjajo, da je Košanska dolina na obrobju Brkinov, za katere se je izkazalo, da imajo večje število mladincev, ki bi se ukvarjali s športom, če bi jim to omogočili. Isto velja za vas Kal, ki spada v KS Pivka in Dolane-današnji Šmihel z okoliškimi vasmi, ki zaradi naravne celovitosti s Košansko dolino, gravitirajo na naše območje. Mladinci omenjenih vasi so na sestanku prisotni in z veseljem odobravajo ustanovitev športnega društva.«…  

…»Aktivna dejavnost društva bi zajemala vse generacije, zato se bo morala čim tesneje povezati z Osnovno šolo in ostalimi organizacijami.  

Ustanovitev ŠD ugodno ocenjujeta tudi ravnatelj OŠ in predsednik KS, ki sta na sestanku prisotna, saj sta prepričana, da šport krepi duha in telo.

Enako je ocenil ustanovitev ŠD predstavnik Perutninskega kombinata iz Neverk in dodal, da je v tej delovni organizaciji veliko zanimanje za šport in rekreacijo. Prepričan je, da bi ŠD v tej DO našlo mnogo aktivnih članov.

Sestanka se je udeležil tudi predsednik SZDL in OOKP. Bil je med iniciatorji izgradnje nogometnega igrišča pred dvaindvajsetimi leti, zato je navdušen nad idejo ustanovitve ŠD, še bolj pa nad tem, da se je košanska mladina končno samoiniciativno odločila organizirati se v ŠD, po dolgoletnem mrtvilu na tem področju.

Prepričanje vseh udeležencev sestanka je, da je ustanovitev ŠD v Košani nujna in potrebna, ki  bi jo bilo mogoče, z angažiranjem vseh ljubiteljev športa, v kratkem realizirati.

SKLEP:

Pripravi se vse potrebno za ustanovitev ŠD. Izvoli se dva iniciativna odbora:

 1. Odbor za priprave na ustanovitev ŠD
 2. Odbor za ureditev športnih objektov

Udeleženci sestanka so mnenja, naj bi bilo v »Odboru za priprave na ustanovitev ŠD«  pet članov iz koš. doline, dva člana iz Kala in dva člana iz Dolan ali okolice.

V iniciativni »Odbor za priprave na ustanovitev ŠD« so izvoljeni naslednji člani:

 • BREZOVNIK AVGUST
 • MORELJ JANEZ
 • MORELJ FRANC
 • SUŠELJ STANKO
 • MORELJ OTON
 • LENARCIC CVETO
 • SMRDELJ TOMAŽ
 • KAPELJ MARJAN
 • FIDEL BORIS

Za predsednika odbora je soglasno izvoljen tov. BREZOVNIK Avgust.

V ” Odbor za ureditev športnih objektov” so izvoljeni naslednji člani:

 • SLABNIK STANKO
 • SAMSA LEOPOLD
 • BREZOVNIK AVGUST
 • RADIVO JANEZ
 • MORELJ FRANC

Za predsednika odbora je soglasno izvoljen tov. MORELJ Franc.«…

Odločitev je padla. Ni bila težka, saj je bil šport že od nekdaj del življenja v teh krajih. Že kot otroci so Košanci teptali okoliške travnike in to kar v nedeljskih čevljih, čeprav se jim je že po prvi nogometni tekmi odlepil podplat. Kot osnovnošolci so organizirali nogometne turnirje med okoliškimi vasmi. Pozneje sodelovali na turnirjih ob raznih praznikih. Z njimi je rasla potreba in želja, da se pomerijo tudi z drugimi, še bolj resno, še bolj organizirano. In imeli so srečo, da so se takrat združile želje mnogih, ki so uživali v igri, in bilo je dovolj tistih, ki so verjeli, da je šport potreben in lep in mnogo tistih, ki jim ni bilo težko žrtvovati časa in energije za »boljši jutri«, kot je bilo v navadi takrat reči.

Radi se spominjajo tistega navdušenja in zanosa, ko so se je pričenjale uresničevati njihove  sanje. Dobili bodo svoje društvo, svoj nogometni klub, svoje igrišče.

In vendar ne smemo pozabiti, da se zgodovina ne piše šele od takrat, ko se je sami spomnimo. Vse kar se je dogodilo v teh tridesetih letih bo imelo posledice naprej in vse je pogojeno s tistim, kar se je zgodilo prej, mnogo prej, pred nami. Mame se rade spominjajo telovadnih nastopov okoli leta 1950, nekateri se gotovo še spomnijo nogometnih tekem v »Valečkovi ravnci«, ki jih je organiziralo vojaško podjetje. Vsak ima gotovo še mnogo svojih spominov, a na žalost jih je verjetno že mnogo ušlo iz naših glav. Na srečo pa se je ohranilo tudi nekaj pisanih dokumentov, ki pričajo o organiziranem udejstvovanju v športu v naših krajih že davnega leta 1908, ko je g. F. Povlesnik pohvalil trud g. Franca Eržarja pri organiziranju telovadnega odseka v Košani. Prav je, da se ob tej priliki zahvalimo tudi njim in vsem pred njimi, kajti prav gotovo danes žanjemo tudi del tistega, kar so oni posejali.

14. februar 1976, Ustanovni občni zbor Športnega društva Košana:

Dobili so prvi statut, odločili so se za jajčno rumeno in travnato zeleno, kot barvi društva in v grb vnesli silhuete okoliških hribov. Prve sekcije bodo nogomet in odbojka.   Prvi izvršni odbor: Brezovnik Avgust, Morelj Oton, Radivo Janez, Grgić Ratko, Šoljič Mato, Prelc Janez, Samsa Leopold, Morelj Franc, Sušelj Stanko, Štradjot Jože, Kastelic Milko, Valenčič Silvo, Medved Slavko, Sila Alojz, Srebot Anton   In s članarino so si privoščili prvi golaž v Gor. Košani.

Tri desetletja društva je za nami.

Že prvo leto je bilo društvo zelo aktivno. Sodelovali so pri praznovanju krajevnega praznika, ko so organizirali nogometni in odbojkarski turnir. V odbojki so tudi zmagali.

V prvem desetletju je bila odbojka poleg nogometa gotovo najbolj priljubljena športna panoga. Ekipa ŠD Košana-moški je večkrat sodelovala in zmagovala na turnirjih. Že leta 1979 je bila zmagovalec Zimske trim lige pred ekipami: Prosveta, Javor, Plama, Liv, SO Il. Bistrica, Transavto in  Brest, ter dolga leta ostala v vrhu. Za ekipo so nastopali Frane in Oton Morel, Ludvik Kvaternik, Brane Fatur, Mančič, Kovačevič, Mikić, Dušan Gacin, Mato Šoljič in Miran Kapelj.

Vedno pa se je v društvu vse vrtelo okoli nogometa. Ljubezen do te igre je bila povod za ustanovitev društva in ga je napajala z energijo do danes.

Pomladi 1976 sta članska in mladinska ekipa nabirali izkušnje s prijateljskimi tekmami, jeseni pa so zaprosili za sprejem v Temeljno nogometno zvezo Koper. Delegirano je bilo že prvo kolo, ko so se na TNZ odločili, da bo v ligi le 10 moštev, tako da je Košana odpadla. Torej že na začetku nepredvideni zapleti. Pozneje sta bili ekipi sprejeti v TNZ Ljubljana in odigrali prvenstvo v notranjski tekmovalni skupini.

Ustanovitev društva je ravno sovpadala s »Portoroškimi sklepi«, ki so pošteno posegli v organiziranost športa, katera je bila v veljavi do tedaj. Tekmovalni sistemi so se spreminjali tudi pozneje. Lige so prehajale od medobčinske Postojnsko-Il. Bistriške rekreacijske lige, do Kraško-Notranjske lige, v kateri se je leta 1977 članska ekipa uvrstila na drugo mesto in se uvrstila na zaključni turnir za prvaka Primorske. Pozneje sta se v sezoni 1983/84 kadetsko-mladinska in mladinska ekipa v tej ligi uvrstili na prva mesta. V sezoni 1983/84 pa se je članske ekipa uvrstila v A- kvalitetnejšo ligo MNZ Koper in tam ostala.

Kot zanimivost naj omenimo, da je v sezoni 1980/81 ŠD Košana nastopala kar s tremi članskimi ekipami: Košana, Košana Slavina in Košana Planina. S tem je društvo pokazalo tudi polno mero pripravljenosti za sodelovanje in pomoč ekipam, ki so tudi želele igrati nogomet, pa so potrebovale pomoč pri organizaciji. Žal je po nekaj letih aktivnost v teh klubih zamrla, prav tako kot v NK Pivka, NK Rakek, NK Galeb iz Lokve, NK Železničar iz Divače in še nekaterih.

Kar sedem let so nogometaši gostovali na igrišču v Pivki, za kar so se sosednjemu klubu že večkrat zahvalili. Je pa vezanih na to igrišče kar nekaj resničnih anekdot.

Zgodilo se je, da so igralci igrali prvi polčas nogomet, drugi pa vaterpolo, ker je bližnja reka Pivka veselo prestopila bregove, pa tudi to, da so igralci pred tekmo razmišljali, ali bi obuli kopačke ali šli domov po krompir in ga posadili v brazdo, ki jo je nekdo prav lepo zaoral od enega konca igrišča do drugega.

Zanimivo je tudi pojasnilo na MNZ Koper:

»……
MTNZ KOPER
Trg OF 12
K O P E R

Košana, 12. 11. 1979

Predmet: Pojasnilo

Dne 4. 11. 1979, bi se morala v Pivki odigrati prvenstvena nogometna tekma med ŠD Košana in NK Transportom. Do odigravanja tekme pa ni prišlo, ker ŠD Košana ni uspelopreskrbeti mreže za nogometna vrata.

ŠD Košana ima svoje mreže, ki jih je že ves čas posojala tudi NK Postojni. To se je dogodilo tudi v nedeljo 28. 10. 1979, ko je ŠD Košana ob 12.45 igrala proti Postojni II, Postojna I pa proti NK  Jadran ob 14.30. Po tej tekmi NK Postojna ni vrnila mrež, ker jih je rabila že v soboto 3. 11. 1979 za tekmo med kadeti NK Postojna in Tabora. Po tej tekmi  NK Postojna ni snela mrež z vrat, ker je bila že drugi dan na sporedu tekma ŠD Košana II : NK Postojna I, zato pa je prišlo v noči med soboto in nedeljo med soboto in nedeljo do kraje mrež. Tekma med ŠD Košana II in NK Postojna I se je v tej situaciji sporazumno odigravala brez mrež. Ko so igralci in vodstvo ŠD Košana I prišli takoj po začetku tekme drugega polčasa navedene tekme na igrišče, v Pivki, sta takoj odšla dva predstavnika ŠD v Postojno, da bi kupila nove mreže, vendar mrež nista dobila, ker je bil trgovec na obisku v bolnišnici v Ljubljani.

Ker se v tej situaciji NK Transport ni strinjal s tem, da odigramo tekmo brez mrež, je ostala tekma neodigrana. NK Postojna nam je že v Ponedeljek 5. 11. 1979 kupila nove mreže in zagotovila, da bo plačala stroške sodnikov in prevozne stroške igralcev NK Transporta.

Z ozirom na opisane okoliščine in na to, da je ŠD Košana storila vse, da bi se tekma odigrala, predlagamo, da se tekma odigra naknadno, po končanem prvenstvu.

Športni zdravo
Košana

Predsednik IO ŠD

Brezovnik Avgust…………«

Vsekakor je treba omeniti tudi sodelovanje s prvoligaškim nogometnim klubom NK Rijeka, za kar gre zasluga predvsem Cuculič Saši, igralcu in organizatorju v ŠD Košana.

11.4.1978 so se jim zahvalili za prisrčen sprejem na tekmi Rijeka –Trepča in povabili mlado ekipo na tekmo s ŠD Košana v Pivko. In res so Jerolimov, Radmanovič, Peranič, Fegic, Devescovi, Šugar, Bursač, Avramovič, Hrstič, trener Nikola Filipovič in ostali odzvali vabilu in prišli v Pivko zmagat 7:1.

Sodelovanje se je nadaljevalo in tako so jim 2.6.1978 prisrčno čestitali za izreden uspeh – osvojitev Pokala maršala Tita in odlično peto mesto v prvoligaškem tekmovanju, ter jih spotoma diplomatsko prosili za drese in ostalo opremo.

Prav tako je bila NK Rijeka povabljena leta 1983, ko je bil v Košani velik praznik. Odbor za izgradnjo igrišča je opravil veliko delo in tako so lahko 5.4.1983 igrali otvoritveno tekmo na novem igrišču. Ker je bila NK Rijeka na pripravah, jih je zamenjala ekipa NK Halubjan, toda to ni v ničemer motilo slavja in veselja.

Iz govora Franca Morelja, igralca, trenerja, gradbenika., organizatorja, delegata v TTKS, TNZ in drugod, predsednika Krajevne skupnosti, … da ne naštevamo naprej in tudi predsednika Odbora za ureditev športnih objektov na dan otvoritve:

…»Z deli po projektu smo začeli spomladi 77 leta in to s stroji, ki nam jih je kot pomoč za izgradnjo dala v uporabo JLA. Dela smo nadaljevali skladno z možnostmi, velike probleme nam je povzročalo pomanjkanje finančnih sredstev. Pri delu na igrišču smo naleteli na izredno trd teren, kjer je bili potrebno miniranje in uporaba težke gradbene mehanizacije. Z velikimi napori smo zbrali finančna sredstva in se trudili, da jih čimbolj gospodarno uporabimo. Kljub temu pa so dela le počasi napredovala, tako da smo groba zemeljska dela dokončali šele leta 1981, ko so prišla na vrsto fina zemeljska dela, ki jih je potreba urejati ročno, zastavili smo široko akcijo prostovoljnega dela in v sorazmerno kratkemu času uspeli dokončati osnovno ploskev nogometnega igrišča. Igrišče smo posejali maja lanskega leta, danes pa ga dajemo v uporabo. Čeprav je podajanje številk suhoparno, jih bom navedel le zaradi celovitejšega pregleda opravljenega dela:

…… med drugim je bilo v prostovoljnih delavnih akcijah opravljenih 248 ur dela s traktorji in 6221 ur ročnega dela, zvrtanih 1064 lukenj za mine, premaknjenega je bilo 31.730 m3 materiala, ……

Tudi pri nadaljnjem delu se bomo v glavnem opirali na lastne moči in na tiste organizacije, ki so nam pri dosedanjem delu največ  pomagale. Bilo bi krivično, če se teh organizacij danes ne bi spomnili in jim dali zasluženega priznanja.

Najprej bi želel omeniti JLA iz Pivke, ki nam je v najtežjih trenutkih takoj po ustanovitvi društva prva podala roko s tem, da nam je dala v uporabo buldožer, nakladač in tri kamione s katerimi smo začeli izvajati groba zemeljska dela. Kasneje pa so njeni pripadniki sodelovali pri izvajanju finih zemeljskih de1.

PK Pivka nas je finančno podprla s tem, da so delavci za nas žrtvovali eno delavno soboto. Pri finih zemeljskih delih pa so sodelovali mladinci iz kombinata.

DO JAVOR iz Pivke nam je dve soboti odstopil težki nakladač.   TTKS iz Postojne nas je v vsem času izgradnje uradno podpirala, dali so nam finančna sredstva za odkup zemljišča, vsako leto pa nas podprejo z dodatnimi finančnimi sredstvi in s tem pripomorejo pri nadaljevanju del.

OŠ Košana nam je pomagala pri izvajanju finih zemeljskih del in urejanju okolice. Mladinska organizacija v KS je bila s svojimi člani prisotna na vseh akcijah.

Rad bi se zahvalil tudi našim najbližjim sosedom NK Pivki, ki nam je v preteklih letih dala v uporabo svoje nogometno igrišče in s tem dokazala veliko mero športnega ferpleja in tako potrdila naše dobrososedske odnose.«… 

Člani društva so se izkazali tudi kot dobri organizatorji, saj so pozimi, ko ni bilo prvenstva organizirali zimske turnirje v malem nogometu na asfaltiranem igrišču za OŠ Pivka. Sodelovali so tudi ob vseh praznovanjih KS Košana z organizacijo turnirjev v malem nogometu odbojki, ter družabnih tekmovanjih za osnovnošolce.

Sodelovali so v samoupravnih organih KS in na višjih nivojih, tako so imeli leta 1983 delegata v skupščini Nogometne zveze Slovenije, njihov član je opravljal funkcijo sekretarja na Nogometni podzvezi Koper, dva delegata so imeli na IO TTKS v Postojni in enega v IO ZTKO Postojna.

Pomembno jim je bilo tudi strokovno delo. Leta 1977 so izšolali 5. vaditeljev nogometa. Brane Fatur in Oton Morelj sta nadaljevala usposabljanje in leta 79 pridobila naziv trener. Leta 1978 pa sta se dva člana izšolala za nogometna sodnika.

Prvi znaki uspešnega dela z mladimi so se pokazali že leta 1983, ko je NK Rijeka povabil v svoje vrste našega kadeta Andreja Želka, ki je celo kandidiral za člana takratne Jugoslovanske kadetske reprezentance. Pozneje je bil član Postojne, Izole, SCT Olimpije, Tabora, Primorja in Jadrana HK, dokler se ni v sezoni 2001/02 vrnil v klub kot igralec in trener mlajših ekip. Ob dvajsetletnici društva sta bila z balinarjem in nogometašem Aljošem Moreljem proglašena za najuspešnejšega športnika ŠD Košana.

Tudi drugi igralci so prerasli igro v Košani ter bili povabljeni v kvalitetnejše sredine. Med njimi moramo omeniti Andreja Glažarja, ki je prav tako kot Želko pričel leta 1978 v Košani v tretji selekciji, že leta 1980 zaigral za prvo ekipo in bil leta 1984 povabljen v Tabor v Sežano. Nato se je vrnil v domači klub kot dolgoletni kapetan moštva, sekretar društva, trener mladih, njihov šofer, tehnični vodja, prijatelj, ata in mama, pogosto je še pokosil igrišče ter poskrbel, da so bili dresi oprani. Na srečo sta mu bila v veliko pomoč brata Valenčič.

Omeniti moramo še sposobnega nogometaša, odbojkarja, atleta Mirana Kaplja, ki je v sezoni 1986/87 igral za NK Postojna, ki je takrat igrala v višji ligi kot Košana.

V boljše klube so bili vabljeni še nekateri nogometaši, vendar so raje igrali za domačo ekipo.   Že od začetka je bilo društvo mišljeno kot organizacija odprta za vse športe. Tako so poleg odbojke in nogometa z več in manj uspeha delovale tudi namiznoteniška, šahovska, kegljaška, košarkaška in balinarska sekcija.

Leta 1984 je bila v društvu ŠD Košana aktivna balinarska sekcija, katere člani so se že isto leto vključili v območno tekmovanje.

Prvi velik uspeh košanskega balinanja so dosegli že leta 1986, ko je Franc Morelj na republiškem prvenstvu v Ljubljani osvojil srebrno medaljo v disciplini »natančno izbijanje« in istega leta na državnem prvenstvu Jugoslavije v Tivtu bronasto medaljo v isti disciplini.

Leta 1988 so si balinarji zgradili dvostezno balinišče skladno z  Mednarodnim tehničnim pravilnikom, leta 1991 pa še klubski prostor.

Novi objekti so omogočili kvalitetnejše delo predvsem z mladimi. Tako je že leta 1991 Morelj Aljoša na državnem prvenstvu dečkov posamezno osvojil srebrno medaljo in se istočasno uvrstil v državo reprezentanco dečkov.

Za reprezentanco dečkov je Aljoša Morelj nastopal 4 leta, dokler mu ni potekel status dečka.

Leta 1994 je Aljoša Morelj postal državni prvak v konkurenci dečkov posamezno v paru s Andrejem Krebelj pa sta na državnem prvenstvu osvojila 2. mesto.

Istega leta (1994) je Franc Morelj v članski konkurenci – hitrostno izbijanje zasedel 4. mesto na državnem prvenstvu.   Januarja 1996 pa je balinarska sekcija prerasla v svoje društvo, se registrirala kot BK Košana in še naprej dosega vidne uspehe v državnem merilu.

V zadnjem obdobju ne smemo pozabiti na uspehe ženske odbojkarske ekipe, ki je v letih 1996/97, 1997/98, 1998/99 in 1999/2000 prinašala domov diplome in pokale za prva mesta. V ekipi so igrale: Nadja Grželj, Jožica Trajkov, Mirka Cucek, Sonja Požar, Dragica Kapelj, Zdenka Kapelj, Valentina Posega in Slavka Glažar.

Kasneje pa so njihovo vnemo nadaljevale mlade odbojkarice. Njihovi igralki Petra in Tina Mršnik sta 7. junija 2003 sodelovali na igrah S športom proti drogi v Cerknici in skupaj s soigralcema iz Ilirske Bistrice v odbojki četvork na mivki med 20. ekipami zasedli prvo mesto.

Nogomet je vseeno stalnica košanskega športa. Z izmenjavo več generacij in po večjih in manjših uspehih je prišla generacija: Krebelj Andrej, Penko Edvard, Penko Andrej, Jelovič Aleš, Urbančič Tadej, Morelj Aljoša, Valenčič Renato, Valenčič Robert, Črlenec Kristjan, Čelhar Aljoša, Kaluža Anton, Nedić Zvonko, Želko Andrej, Maver Igor, Valenčič Robert, Gojić Novak, Linta Bogdan, Radić Ljubinko in trener Jože Udovič, ki so sezono 2002/03 končali na prvem mestu in s tem pridobili možnost za napredovanje v 3. SNL Zahod.

Pridobili možnost, niso pa še bili tam. Člani IO ŠD Košana s predsednikom Jadranom Brožičem na čelu so večkrat zamišljeno staknili glave, kajti zahteve nogometne zveze so bile skoraj nedosegljive. Slačilnice so bile premajhne, ni bilo posebnega prostora za sodnika, ni bilo računalnika za pisanje zapisnikov, igralna površina ni bila dovolj ravna, ograja je bila prenizka, trava previsoka in manjkalo je še kup drugih malenkosti. Bili so pred odločitvijo ali zavihati rokave, zvrtati denar in zavrteti nešteto telefonov ali – … poskusiti drugič. In kot takrat, ko je bilo treba vrtati in minirati, se je tudi sedaj pokazala energija in odločnost, da ne vržejo puške v koruzo.

Ob pripravah na tretjo ligo so opravili 1435 prostovoljnih delovnih ur in zadostili vsem zahtevam nogometne zveze. Zahvala gre tudi košanskim dekletom, ki ob vsaki priliki prostovoljno pomagajo, košanskim gasilcem, nepogrešljivim redarjem, zvestim navijačem in vsem sponzorjem.

In kakšno je stanje v ŠD danes? V zimskem času je težko dočakati 15 minut, ko se menjajo ekipe v telovadnici. Bivši igralci so trenerji svojim otrokom, ki v ligah osvajajo mesta pri vrhu.   Nogometno igrišče je urejeno, ob njem je novo pomožno igrišče, okoli pa je še mnogo prostora za košarkarsko, rokometno, odbojkarsko, teniško igrišče, atletsko stezo…

Med člani športnega društva pa vlada duh, ki nam zagotavlja, da se ponovno vidimo na šestdesetletnici.

Srečno!

Košana, 27. 1. 2006

Sekretar ŠD Košana
Zdravko Slabnik

 

 

Galerija