Obnova igrišča

Obnovitvena dela na Vidmu v Dolnji Košani so v polnem teku saj se je že v začetku meseca julija pričelo z obnovo polovice nogometnega igrišča. Dela zajemajo odstranitev obstoječe igralne površine, odstranjevanje večjega kamenja in skal do globine 30 centimetrov. Na pripravljeno površino se je nato napeljalo nov tampon in naredilo izravnavo terena. Presejala se je potrebna zemlja za nanos, katera se trenutno nasipa v debelini 15 centimetrov. Na tako pripravljen teren se bo posejala trava. Vse dela, razen tistih, ki jih je potrebno izvesti s težko mehanizacijo, izvajajo požrtvovalni člani društva s prijatelji. Obnova igrišča je precejšen finančni zalogaj, sredstva za obnovo pa je prispevala Občina Pivka iz sredstev razpisa za športna igrišča in namenskih proračunskih sredstev za obnovo igrišča. Vse dela potekajo v skladu z načrti, predivoma pa jih bomo člani društva zaključili v sredini oktobra.

Fotografija osebe Občina Pivka. Fotografija osebe Občina Pivka. Fotografija osebe Občina Pivka. Fotografija osebe Občina Pivka. Fotografija osebe Občina Pivka.